A veszprémi Globalizáció vagy lokalizáció a Baltikumtól az Adriáig? c. konferencián tartottam előadást a XXI. század logisztikai kihívásairól.