A tudománnyal való találkozásom a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán volt, ahol hallgató koromban aktívan részt vettem a tudományos diákköri munkában több szakterületen. Ebben az időszakban érdeklődésem felkeltette a budapesti tudományos élet, amelynek előadásait rendszeresen hallgattam és ezt a mai napig is szívesen megteszem.
Az első tiszti beosztásaimban megismerkedtem a katonai szervezetek gazdálkodásának és működésének gyakorlati kérdéseivel.

A későbbiekben egy magasabb egység törzs hadtáp versenyeinek szervezésében irányításában is részt vállaltam. Ebben az időben már az elméleti kérdések kidolgozása, előadások megtartása, továbbképzések szervezése feladataiban is részt kaptam. A hadtáp tisztek és tiszthelyettesek kiképzésében előadóként több alkalommal is részt vettem. Mint hadtáp törzsfőnök személyesen készítettem el a magasabb egység hadtáp működési szabályzatát és a szükséges szabályozó biztonsági és működési előírásokat. A beosztásaimban sok hadtáp és anyagi tisztet megtanítottam és segítettem nekik abban, hogy megértsék és tudják alkalmazni a mindennapok gyakorlatában az ellátás, biztosítás, működtetés és kiszolgálás rendszereit.

A Szolnoki Repülőtiszti Főiskolán több éven át részt vettem a NATO törzstiszti tanfolyamok előkészítésében, szervezésében, biztosításában és irányításában 2000 – 2003 között.

2000-től a főiskolai hallgatókkal, mint óraadó tanár Szolnokon a Gazdasági Főiskolán kerültem kapcsolatba. Többször voltam gazdasági, logisztikai, pénzügyi témájú diplomamunkák, konzulense és bírálója. 2015-ig több mint 400 gazdasági, logisztikai szakos főiskolai hallgató írt közreműködésemmel diplomamunkát, és közgazdász logisztikus diplomát szerzett. Hazai környezetben megismertem a főiskolák oktatási rendszereit, lehetőségeit és problémáit. Most is több felsőoktatási intézményeiben dolgozom a nemzetközi és a modern logisztika tudomány ismereteinek átadásában. Mindezek mellett rendszeresen igyekszem a logisztika elméleti és gyakorlati kérdéseit tudományos szemlélettel szintetizálni. Kedves témáim közé tartozik az ellátási lánc és az értéklánc, problémakörének feltárása, annak megismerése és alkalmazása, nagy nemzeti, nemzetközi, vagy  regionális  logisztikai  működési környezetben.

Katonai munkámat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Gazdasági Főigazgatóság és Műszaki Ellátási Igazgatóság vezető és irányító beosztásaiban töltöttem. Ekkor már olyan gondolatok érlelődtek bennem, hogy az életemben eddig felhalmozott bőséges tapasztalatot és tudást rendezzem, tudatosan felkészítsem magam egy más jellegű küldetésre. Jelesül arra, hogy a jövőben a katonai és civil szervek munkatársai részére a tudásomat át tudjam adni. A polgári egyetemeken a modern logisztika tudományát magas szinten legyek képes művelni és átadni a hallgatóknak, valamint a vállalkozói szférának és a társadalmi élet képviselőinek az interdiszciplináris logisztika elméleti és gyakorlati alkalmazását. Új lehetőségeket tárjak fel a magyar gazdaság eredményei és sikerei elérése érdekében. Másrészről ezzel a tevékenységemmel élve feltegyem eredményes és értékes katonai polgári oktatói pályámra a koronát

2007 – 2011 között a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Iskola Hadtudomány Logisztika szakterületen PhD fokozat szereztem Summa cum laude minősítéssel.

A doktori diploma megszerzését követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi- illetve a Katonai Műszaki Doktori Iskolában kaptam lehetőséget a tudásom gyarapítására, a kutatási témáim folytatására. Többek között témakiírásokra és a doktorandusz hallgatók felkészítésére a doktori iskola adta lehetőségek között. A későbbiekben az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájának is tagja lettem. Ebben az időszakban a doktoranduszok képzése került előtérbe a kutatás mellett.

2013 évben az Magyar Logisztikai és Beszerzési Készletezési Társaság által meghirdetett Logisztikai Magiszter címet megpályáztam és elnyertem, ezzel együtt a Magiszter Kollégium tagja is lettem.

A Magyar Tudományos  Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, valamint az MTA Alapszabálya alapján a szakterület szerinti illetékes tudományos osztály elfogadta jelentkezésemet az MTA köztestületébe. Jelentkezésem alapján regisztráltak a  Magyar Tudományos Akadémia köztestületének a IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya tagjai között 2016 március 17-én.

Az életem jövőbeli horizontján folytatom kutatásaimat a XXI. század logisztikája kihívásai, lehetőségei témakörben. Az információ-, és infokommunikációs hálózatok vezérlik a Rendszer-logisztikai támogatást. E témakör kérdései kidolgozását és alkalmazását tervezem feltárni a magyar, és nemzetközi környezetben. A lehetőségek kiszélesedésével a logisztikát igyekszem az űrterekben és a dimenziókban is értelmezni. Az Űrlogisztika működési lehetőségei fejlesztéséhez a tőlem telhető módon hozzájárulni. A harmadik terület a megújuló energiák, biztonságtudományi rendszerek-, és technikai rendszerek logisztikájának és fejlesztésének kérdései feltárása, új tudományos eredmények elérése és a gyakorlatban való alkalmazása.

Budapest, 2019. 08. 19.

Dr. Estók Sándor ny. alezredes PhD